شرایط و فرآیند مرجوعی کالا

اولین هدف تینو رضایت کامل شما می باشد. به این منظور امکان بازگشت کالاهایی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند تا ۳ روز از زمان تحویل امکان پذیر است.

  1. سفارش به طور ناقص ارسال شده باشد.
  2. سفارش اشتباه برای مشتری ارسال شود.
  3. اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد.
  4. اگر کالای خریداری شده، آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد.

برای بازگشت کالا ابتدا با کارشناسان سایت تینو تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغاز میشود.

مشتریان عزیز کالاهای مورد نظر را به همراه فاکتور ازطریق پست به آدرس انبار تینو برگشت خواهند داد.

به هر دلیلی که اثبات شود که اشتباه از جانب ما بوده است هزینه ی حمل کالای بازگشتی حداکثر تا ۴۸ ساعت در روز های کاری با خوشحالی به شما بازپرداخت خواهد شد.

برای واریز هزینه پست به حساب مشتری، قبض پستی با مهر شرکت پست باید همراه کالا ارسال شود.

در صورت تایید نشدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسان تینو، هزینه ارسال به عهده مشتری خواهد بود.